Η νέα ΚΑΠ – Δουλεύουμε μαζί, κερδίζουμε όλοι

2763
  • Τι καλό μας έφερες;
  • Την νέα ΚΑΠ
  • Για να δούμε τι καλά νέα μας λέει ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Λιβανός.
  • Τι λέει;
  • Πολλά, πολλά, λέει…

Πρώτον: Καταργούνται τα ιστορικά δικαιώματα. Καταργούνται οι ανισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων, με στρατηγικό σχεδιασμό, σταδιακά από το 2022 με συγκεκριμένα βήματα έως το 2026.
Δεύτερον: Ενισχύονται οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Από το 2023 εφαρμόζεται η αναδιανεμητική ενίσχυση, δηλαδή η δίκαιη ενίσχυση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων με πόρους που προέρχονται από τον περιορισμό των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Τρίτον: Στηρίζονται στοχευμένα σημαντικοί τομείς παραγωγής που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας
Τέταρτον: Ενσωματώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς  για το κλίμα και το περιβάλλον.
Πέμπτον: Προωθείται η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού μας πληθυσμού μέσω της προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα.
Έκτον: Στηρίζονται οι βιολογικές καλλιέργειες με βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».
Έβδομον: Ενδυναμώνεται η αγροτική  εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

Όπως επισήμανε ο κ. Λιβανός, «εφαρμόζοντας αυτή τη στρατηγική, κάνοντας πράξη αυτές τις ξεκάθαρες πολιτικές μεταρρυθμίσεις, έχουμε μετρήσιμα οφέλη για όλους: Στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς, ενισχύουμε το νέους αγρότες, προστατεύουμε το περιβάλλον, παράγουμε πιο ποιοτικά προϊόντα, δίνουμε ασφάλεια στον καταναλωτή, ανοίγουμε νέους δρόμους ανάπτυξης. «Σε αυτήν την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί. Όπως λέει και το σύνθημά μας: Δουλεύουμε μαζί, κερδίζουμε όλοι.», κατέληξε ο κ. Λιβανός.

 

Μητσοτάκης στην συνδιάσκεψη για τη νέα ΚΑΠ: Να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη του παρελθόντος -Ο σχεδιασμός και η συνδιαμόρφωση (video)