Ένα απαραίτητο βήμα για την κατασκευή της νέας γέφυρας στον Άβαντα!

845
Ένα απαραίτητο βήμα για την κατασκευή της νέας γέφυρας στον Άβαντα!
Δημήτρης Πέτροβιτσ: ”Υπέγραψα τη σύμβαση για την εκπόνηση – επικαιροποίηση των επιμέρους μελετών κατασκευής νέας σύγχρονης Γέφυρας στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης . Η σύμβαση της νέας μελέτης καθυστέρησε λόγω τροποποιήσεων στη σχετική νομοθεσία και στις τεχνικές προδιαγραφές.”
Να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο του 2020: Πέρασε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αν. Μακ. Θράκης, η εισήγηση για επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής γέφυρας στη Χ.Θ. 0+450 της Ε.Ο. Νο 53» προεκτιμώμενης δαπάνης 73.280,20 € (με Φ.Π.Α.).
Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση – επικαιροποίηση επιμέρους μελετών που αφορούν στην κατασκευή της Γέφυρας του Άβαντα στη ΧΘ 0+450 της Ε.Ο. Νο 53, λόγω των τροποποιήσεων στη σχετική νομοθεσία και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και πιο συγκεκριμένα αφορά:
1. Στην κατασκευή γεφύρωσης επί του Ρέματος Ειρήνης, σε θέση νοτίως της υφιστάμενης γέφυρας, καθώς και τη μελέτη των προσβάσεών της επί των εκατέρωθεν υφιστάμενων ευθυγραμμιών της οδού προς Αλεξανδρούπολη και προς Άβαντα.
2. Στην επίτευξη ενιαίων χαρακτηριστικών ασφαλείας και γεωμετρικών χαρακτηριστικών.
3. Στην κατηγοριοποίηση και το σχεδιασμό (συγκοινωνιακό και υδραυλικό) της οδού σύμφωνα με τις νέες οδηγίες ΟΜΟΕ.
4. Στον στατικό επανασχεδιασμό της Γέφυρας με βάση του νέους κανονισμούς (Ευρωκώδικες).
5. Στην οριοθέτηση (και διευθέτηση, εφόσον απαιτηθεί) του Ρέματος Ειρήνης.
6. Στην τροποποίηση και ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και
7. Στην ανάγκη υπολογισμών για τον φωτισμό της οδού.
Το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους μελέτες:
1. Μελέτη Οδοποιίας, η οποία θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό της Οδού και της απαραίτητης σήμανσης.
2. Στατική Μελέτη, με την οποία θα γίνουν στατικοί υπολογισμοί με βάση του νέους κανονισμούς (Ευρωκώδικες).
3. Μελέτη Οριοθέτησης του Ρέματος.
4. Φάκελο Ανανέωσης & Τροποποίησης της εν ισχύ ΑΕΠΟ.
5. Μελέτη Οδοφωτισμού.
Πηγή: Απο το προσωπικό προφίλ στο φβ του Προέδρου της Κοινότητας Άβαντα Γιώργο Χατζηγεωργίου