Μία έτσι μία αλλιώς!

1196

Από την μια πλευρά…

Οι καριέρες τοπικών πολιτικών…και όχι μόνο!

Από την άλλη πλευρά η…

Οικονομικο-κοινωνική στήριξη των κατοίκων και των δήμων που δέχονται προσφυγικά ή και μεταναστευτικά ρεύματα, με πολιτικές που θα ευνοούν την εργασία, την υγεία, την παιδεία και την ασφάλειά τους.

Μέχρι σήμερα, το αποτέλεσμα είναι:

  1. Νέες καριέρες, νέων πολιτικών…και όχι μόνο!
  2. Το Φυλάκιο μια να μεγαλώνει και μια να μένει το ίδιο…
  3. Μεγάλα οικονομικά συμφέροντα…

Και ανάμεσα σε όλα αυτά, η Ελληνική σημαία…

Μία έτσι μία αλλιώς!

Να χαμηλώνει…και να υψώνεται ψηλά…

Οι κάτοικοι του Φυλακίου γνωρίζουν τις αλήθειες!