ΚΥΤ / ΠΡΟΚΕΚΑ Φυλακίου: Η δομή…

1169

To πρώτο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2013 στο Φυλάκιο Έβρου

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) εφαρμόζει διαδικασίες που περιλαμβάνουν: την καταγραφή, την ταυτοποίηση (εξακρίβωση της ταυτότητας και ιθαγένειας), τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη καθώς και την υπεύθυνη ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας παραπέμπονται σε κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου.

Η υποδομή του Κ.Υ.Τ. περιλαμβάνει:

Η οργανωτική διάρθρωση του Κ.Υ.Τ. περιλαμβάνει:

  • Κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου.
  • Κλιμάκιο καταγραφής και εξακρίβωσης, αρμόδιο για την καταγραφή και εξακρίβωση της ταυτότητας και των λοιπών στοιχείων των υπηκόων τρίτων χωρών.
  • Κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αρμόδιο για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών.
  • Κλιμάκιο ενημέρωσης, αρμόδιο για την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

ΠΡΟΚΕΚΑ

Στα ΠΡΟΚΕΚΑ, διαβιούν σημαντικός αριθμός αλλοδαπών, που η κράτησή τους είναι προσωρινή και αφορά πρόσωπα που δεν έχουν δυνατότητα παραμονής στη χώρα και υπάρχει υποχρέωση να επαναπροωθηθούν στις χώρες προέλευσης. Στο διάστημα παραμονής στα Κέντρα, που ποικίλει από μερικές εβδομάδες μέχρι και αρκετούς μήνες, έχουν ανάγκη και με βάση τις διεθνείς συμφωνίες για την κράτηση αλλοδαπών, να λαμβάνουν όλες τις υγειονομικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που λαμβάνουν και οι κάτοικοι των χωρών που κρατούνται. Η συγκατοίκηση σημαντικού πλήθους ανθρώπων, με δεδομένη τη σωματική και ψυχολογική ταλαιπωρία που έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από τη χώρα τους μέχρι την ημέρα που συνελήφθησαν εντός Ελληνικού εδάφους, δημιουργεί αυξημένες ανάγκες, επιτήρησης και περίθαλψης. Στον μεν τομέα της ιατροφαρμακευτικής παροχής, είναι απαραίτητη η πρωτοβάθμια φροντίδα με τη λειτουργία ιατρικού σταθμού.

 

Η λειτουργία χώρων φιλοξενίας είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος προκειμένου να μειωθούν και σταδιακά να εξαλειφθούν οι επιπτώσεις από τη διαβίωση χιλιάδων κρατούμενων αλλοδαπών στη χώρα. Για τα θέματα φύλαξης, ασφάλειας, υγιεινής, διατήρησης της ομαλότητας είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί, ένα σοβαρό, επιστημονικά και ανθρωπιστικά ενδεδειγμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι μετανάστες πρέπει επίσης με βάση τις διεθνείς συμβάσεις να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επείγουσας Υγειονομικής περίθαλψης και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, σε ισότιμη βάση με τους υπηκόους του εκάστοτε κράτους υποδοχής και να συμμετέχουν ή να απαλλάσσονται από τις σχετικές υγειονομικές δαπάνες με βάση τους ίδιους κανόνες.

 

Οι κυριότεροι στόχοι της δράσης είναι:

  • Η παροχή Υγειονομικής περίθαλψης καθώς και πρόληψης στους μετανάστες που διαβιούν στα ΠΡΟΚΕΚΑ .
  • Η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των κρατουμένων, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές περιβάλλον που έχουν περιέλθει.
  • Η πρόληψη της εξάπλωσης των παθήσεων και των λοιμώξεων μεταξύ των μεταναστών, των υπαλλήλων, και την ευρύτερη κοινότητα.
  • Η υποστήριξη του έργου των παραπάνω υπηρεσιών με τη βοήθεια διερμηνέων, έτσι ώστε να συντομεύεται ο χρόνος ανταπόκρισης στις ανάγκες των κρατουμένων και στην ορθή διαχείριση των προβλημάτων που αφορούν στη διαμονή τους στα Κέντρα Κράτησης.
  • Η προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υγειονομική περίθαλψη στα Προ- Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, τόσο μέσω της βελτίωσης της υγείας και γενικά μέσω των βελτιώσεων των συνθηκών διαμονής/κράτησης.

Στοιχεία: migration.gov.gr