Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ – Θα είναι ένα δύσκολο συμβούλιο

836

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του Προέδρου του, θα προβεί σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 28-6-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Σχετικά: «Υλοποίηση υπόσχεσης από το 2018 και 2019 για την ίδρυση film office στην Δράμα».

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

2.Σχετικά: «Αντιχαλαζική προστασία και αποζημιώσεις de minimis καλλιεργητών ΠΕ Καβάλας»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

3.Σχετικά: «Εξαίρεση Φιλίππων Νεαπόλεως από το πρόγραμμα ‘Πολιτιστικές Διαδρομές’ του Υπ. Πολιτισμού»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

4.Σχετικά: «Δυσλειτουργίες στο Τμήμα έκδοσης αδειών οδήγησης της Δνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

5.Σχετικά: «Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σιδηροδρομική σύνδεση της ΑΜΘ»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης 2

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. ΄Εγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΑΜΘ 2021.

Εισηγήτρια: H Εκτελεστική Γραμματέας κα Ζωή Κοσμίδου.

2.Εγκριση επί της 1ης Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού Άγγελος Αντωνιάδης.

3.Εγκριση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Δ΄ Τρίμηνο 2020.

Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού Άγγελος Αντωνιάδης

 1. Εγκριση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο 2021.

Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού Άγγελος Αντωνιάδης.

 1. Έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια υποέργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΈΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019” του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)”Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. ΈΒΡΟΥ κ. Δημήτριος Πέτροβιτς .
 2. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση επιτροπής για το έτος 2021 του άρθρου άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 20 (ΦΕΚ 444 Β/26-04-2019) (ταχύπλοα σκάφη και λοιπά μέσα αναψυχής),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ευθύνης Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. ΈΒΡΟΥ κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

 1. Έγκριση τοποθέτησης επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Δράμας, Προσοτσάνης (Προσοτσάνης, Φωτολίβους), Παρανεστίου και Δοξάτου (Kαλαμπακίου, Αγίου Αθανασίου), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017, όπως ισχύει καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 4674/11-3-2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11-3-2020)

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας Γεώργιος Παπαδόπουλος.

 1. Έγκριση για παράταση ή μη του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στην Αλεξανδρούπολη, ΠΕ Έβρου για την θερινή περίοδο 2021

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. ΈΒΡΟΥ κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

 1. Έγκριση για παράταση ή μη του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στην Αλεξανδρούπολη, ΠΕ Έβρου για την «Λευκή Νύχτα» 2021

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. ΈΒΡΟΥ κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

 1. Έγκριση για παράταση ή μη του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στην Ορεστιάδα, ΠΕ Έβρου για τη «Λευκή Νύχτα Ορεστιάδας 2021»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. ΈΒΡΟΥ κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αυλής – Μεσιάς – Μέλισσας» στον Δήμο Παγγαίου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης. 3

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για κατασκευή και λειτουργία της «Ξενοδοχειακής Μονάδας 4 αστέρων, 150 κλινών», της εταιρείας PETROV Ι.Κ.Ε. (Κ&G GR Ι.Κ.Ε.) στην περιοχή Οφρυνίου Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΗ αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθου εκτάσεως 14.441,36 τ.μ., στην θέση Κάστρο της περιοχής Δ.Κ. Ελευθερούπολης, του Δήμου Παγγαίου της Π. Ε. Καβάλας

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. για την ανανέωση ΑΕΠΟ της εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 52.864,95 τ.μ., στην θέση Πρυνιά ή Λαγοφωλιά» στην περιοχή Σαλιάρας, Κοινότητας Παναγιάς, του Δήμου Θάσου της Π. Ε. Θάσου

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά για την εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου έκτασης 94.600 τ.μ. στη θέση «Άγιος Πέτρος» της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά για την εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου έκτασης 95.074 τ.μ. στη θέση «Άγιος Πέτρος» της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά για την εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» έκτασης 99.648 τ.μ. στη θέση «Άσπρο Νερό» της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΔΗΜΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.392,45τμ,στην περιοχή του Τ. Κ. Βώλακα (θέση Κόντρα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΔΗΜΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε για την εκμετάλλευση λατομείου 4

 

μαρμάρου έκτασης 93.435,55 τμ, στην περιοχή του Τ. Κ. Βώλακα (θέση Κόντρα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΔΗΜΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.100,70 τμ, στην περιοχή του Τ. Κ. Βώλακα (θέση Κόντρα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» αναφορικά με την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 55.566,00 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Μυλόρεμα», Τ.Κ Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας NORDIA ENERGY A.E.B.E. για την ανανέωση – τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. που αφορά εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη έκτασης 79.263,99τμ, (θέση Παπούτσι) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εκμετάλλευσης δημόσιου λατομείου αδρανών ειδικών χρήσεων, που βρίσκεται στην περιοχή Ασκητών του Δ. Μαρώνειας – Σαπών «Φαλακρόν» της Π.Ε. Ροδόπης, του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ. ΠΙΑΤΙΔΗ.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά με την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου της «FHL H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ABEE» έκτασης 54.400 τ.μ. στη θέση «Σορνιάλκι» της Τ.Κ. Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά με την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου της «FHL H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ABEE» έκτασης 89.318 τ.μ. στη θέση «Σορνιάλκι» της Τ.Κ. Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου της εταιρείας «ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΚΕ» έκτασης 99.273 τ.μ. στη θέση «Καρυδιές» της Τ.Κ. Βαθυλάκου του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης. 5

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 36 MW, στη θέση «Αμμούδα – Μεγάλη Ράχη – Καπεταναίος» και συνοδά έργα βελτίωσης – διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και κατασκευής δικτύου μέσης τάσης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντός των ορίων του Δήμου Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 40,3MW, στη θέση «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ – ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ – ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ – ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ» εντός του Δήμου Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, της «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»»

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Επικύρωση απομαγνητωφωνημένων πρακτικών 5ης , 6ης, και 7ης συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου