Φωτογραφία της ημέρας: Ορμένιο…πιο ψηλά δεν έχει!

5129
Ορμένιο Έβρου.
Το Ορμένιο είναι το βορειότερο κατοικημένο χωριό της Ελλάδας. Ανήκει στο νομό Έβρου και διοικητικά στο δήμο Ορεστιάδας. Απέχει από την Αλεξανδρούπολη 183 χιλιόμετρα. Το χωριό είναι χτισμένο σε υψόμετρο 60 μέτρων και ο πληθυσμός του είναι 557 κάτοικοι.
Το χωριό ήταν σημαντική πόλη κατά τη βυζαντινή περίοδο με την ονομασία Τζερμιάνο και μετά την κατάκτηση από τους Βούλγαρους, Τσερνομένιο. Είναι το παλιό Τσιρμέν όπου το 1371 έγινε η μάχη του Μαρίτσα ανάμεσα στα ενωμένα χριστιανικά έθνη (Σέρβοι, Βούλγαροι και Έλληνες) και τον Οθωμανικό στρατό και καθόρισε την τύχη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στο Ορμένιο γεννήθηκε ο μεγαλύτερος στρατηγός του Βυζαντίου, ο Βελισάριος
το 500 μ.Χ. Διετέλεσε στρατηγός του Ιουστινιανού και το 532 μ.Χ.
κατέστειλε τη Στάση του Νίκα.
https://www.facebook.com/ZoiStoHorio/posts/1101433433223484/
Μεγάλη φωτο: Σαββατο Κύριακο με τον ΜΑΝΕΣΗ