Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Ορεστιάδας

316

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 04.08.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2020.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

3. Έγκριση παραχώρησης χλοοκοπτικού τρακτέρ.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος Γεώργιος Καραγιάννης

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε ΑΜΕΑ, έμπροσθεν επιχείρησης ΚΔΑΠΜΕΑ «Δέντρο της Αγάπης» στην Ορεστιάδα.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση μεταλλικής μπάρας για στάθμευση ποδηλάτων, έμπροσθεν πολυκατοικίας στην Ορεστιάδα.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας

6. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη του εκθεσιακού χώρου «Καραθεοδωρή» στη Ν. Βύσσα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Gree THiS».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

7. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης