Βολές ανακοίνωσε η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού

164

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!