Βολές ανακοίνωσε η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού

435

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!