Βολές ανακοίνωσε η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού

820

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!