Άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

749

Άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης εντός του λιμένα Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης με τη συνδρομή του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης και σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Η άσκηση βασίστηκε σε σενάριο διαφυγής πετρελαιοειδών ουσιών κατά την διάρκεια ανεφοδιασμού πλοίου από βυτιοφόρο όχημα με εισχώρηση ποσότητας εντός του λιμένα Αλεξανδρούπολης.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού διενεργήθηκε καταρχήν εκτίμηση της κατάστασης – έκτασης πετρελαιοκηλίδας και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων, ενεργοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης καταπολέμησης περιστατικών ρύπανσης, πόντιση πλωτών φραγμάτων για τον εγκλωβισμό της πετρελαιοκηλίδας και ανάκτησή της με χρήση αναρροφητικής αντλίας και απορροφητικών υλικών.
Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού, ο έλεγχος ετοιμότητας αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και την τόνωση της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.