Βολές θα πραγματοποιήσει ο στρατός στην παραλία των Πετρωτών

327