Εγγραφές νηπίων στον παιδικό σταθμό Σαμοθράκης

206