Άνοιξε η πλατφόρμα για τα 800 ευρώ

924

Άνοιξε λίγο μετά τα μεσάνυκτα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ.

Επιχειρήσεις- εργοδότες, που είτε έχουν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους είτε πλήττονται από την πανδημία, δηλώνουν στην ειδική φορμα τα στοιχεία των εργαζομένων τους, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα.

Οι δηλώσεις γίνονται στην πλατφόρμα Εργάνη.

Πέρα από τους εργαζόμενους στους οποίους έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας και δικαιούνται τα 800 ευρώ, οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου

Ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι

Ξεπερνούν πλέον το 1,2 εκατομμύριο οι εργαζόμενοι και τις 600.000 οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες με τζίρο περί τα 8,5 δισ. ευρώ που βρίσκονται στον πυρήνα των νέων μέτρων