Ανακοινώθηκαν οι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων -Ονόματα

1423

Αυτοί είναι όλοι οι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων