Αυξάνονται οι φωνές που λένε ΌΧΙ στα χρυσωρυχεία της Θράκης

901
ΥΠΟΜΝΗΜΑ της “Ανεξάρτητης Κοινότητας Φάρος Αλεξανδρούπολης” προς τη Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης-Έβρου Κατά της Εξόρυξης της Μεταλλουργίας Χρυσού
Με το παρόν Υπόμνημα επιθυμούμε να καταθέσουμε στη Συνέλευση των Εκπροσώπων των Θεσμικών Φορέων της περιοχής μας, τη σαφή και εκ πεποιθήσεως εναντίωση της Ανεξάρτητης Κοινότητας Φάρος Αλεξανδρούπολης στην προοπτική ανάπτυξης εγκαταστάσεων εξόρυξης χρυσού στην περιοχή μας.
Τα χρυσωρυχεία και ο τρόπος που προωθούνται αποτελούν ευθεία απειλή προς την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης του τόπου μας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από επενδύσεις που σέβονται τη φύση, αναγεννούν τους φυσικούς πόρους και αναβαθμίζουν το δημόσιο χώρο. Αν και η περιοχή του Περάματος δεν βρίσκεται εντός της γεωγραφικής περιοχής στην οποία ανήκει η Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, αναγνωρίζουμε τον κίνδυνο επιπτώσεων που ενέχουν τα χρυσωρυχεία για το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και την οικονομία της πόλης μας. Βλέποντας την καταστροφή που έχει επιφέρει η δραστηριότητα της Eldorado Gold στις Σκουριές Χαλκιδικής, ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον άμεσο κίνδυνο ρύπανσης των υδάτων και της παράκτιας περιοχής, τη διάβρωση του εδάφους και την αλλοίωση της βιοποικιλότητας της περιοχής μας.
Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε αυτή τη θέση εντός του Συμβουλίου της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, με σχετική εισήγηση ώστε να υιοθετηθεί ως επίσημη θέση του θεσμικού οργάνου του κοινοτικού συμβουλίου. Συγχρόνως, παραμένει απαρέγκλιτη η δέσμευσή μας για την ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των πολιτών, ανοίγοντας στην πράξη έναν ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία, ιδίως τη νεολαία της, για ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κλιματική προσαρμογή, την καινοτομία και το μέλλον της εργασίας. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από ένα χρυσωρυχείο, δεν μπορούν να συγκριθούν αριθμητικά ή ποιοτικά με τις θέσεις εργασίας που αξίζουν στους νέους του τόπου μας σε τομείς όπως ο εναλλακτικός τουρισμός, οι πολιτιστικές βιομηχανίες, η αγροδιατροφική καινοτομία και η γαλάζια οικονομία. Η διεθνής εμπειρία αυτό μαρτυρά και σε τοπικό επίπεδο αυτό θα διεκδικήσουμε.
Γι αυτούς τους λόγους, τασσόμαστε στο πλευρό όλων όσων αντιστέκονται στα χρυσωρυχεία και δηλώνουμε έτοιμοι να ενώσουμε τη φωνή μας για ένα αειφόρο μέλλον.