Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα στο Δήμο Διδυμοτείχου

898

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου που πραγματοποιήθηκε στις 18-7-2019 ψηφίσθηκαν (αναμόρφωση προϋπολογισμού)  σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα μείζονος σημασίας για τον Δήμο Διδυμοτείχου:

  1. Χρηματοδότηση ποσού 1.496.657,07 Ευρώ για τη δημιουργία Aνοικτού Kέντρου Eμπορίου (OPEN MALL) στο εμπορικό κέντρο της πόλης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020»)
  2. Χρηματοδότηση ποσού 625.657,07 Ευρώ για τη διαμόρφωση περιπατητικών μονοπατιών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο χώρο του κάστρου του Καλέ (πρόγραμμα Ιnterreg – διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα- Βουλγαρία 2014 -2020”)
  3. Χρηματοδότηση ποσού 684.594,55 Ευρώ για για την υλοποίηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου Δήμου Διδυμοτείχου, στο οποίο θα καθορίζονται και οργανώνονται οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, η βιώσιμη δηλαδή οργάνωση και ανάπτυξη της περιοχής μας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014 – 2020»)
  4. Χρηματοδότηση ποσού 352.900,00 Ευρώ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».