Διενέργεια εξετάσεων για την άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού

947

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού, περιόδου ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ. ως εξής:

                 Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ  08.07.2019               Έλεγχος Φαρμάκων

Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων.  

 

ΤΡΙΤΗ      09.07.2019                Εκτέλεση συνταγών

                                                    Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων

                 Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ( Η΄ ΓΡΑΠΤΕΣ ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ    10.07.2019           Ελληνική Φαρμακοποιία –  Φαρμακοτεχνία

                                                   Φαρμακευτική Εμπορευματολογία- Στοιχεία Ιστορίας – Νομοθεσία.

                                                                                                

ΠΕΜΠΤΗ      11.07.2019        Φαρμακολογία

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12.07.2019       Τοξικολογία

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις στη Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου έως 27/6/2019.

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ. στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.

Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται από τους εξεταστές, σύμφωνα και με το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής και θα υπάρχει ενημέρωση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Το παράβολο 11,74 € θα το προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων της Θεσσαλονίκης, Ερμού & Καρόλου Ντήλ γωνία και θα το καταθέσουν στη γραμματεία της Επιτροπής, την πρώτη ημέρα των εξετάσεων.

Έντυπο αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου www.peevrou.eu στη σχετική ανακοίνωση.