Προσλήψεις 11 γιατρών στην Αλεξανδρούπολη και 4 στο Διδυμότειχο

970

Προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 11/06/2019 ώρα 12.00 και λήγει στις 01/07/2019 ώρα 12.00.

Οι ειδικότητες των ιατρών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα