Έρχονται οι νέες στρατιωτικές ταυτότητες με ισχύ ταξιδιωτικού εγγράφου

1784

Ένα διαχρονικό αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), από το έτος 2013 , αναφορικά με την ισχύ των στρατιωτικών δελτίων ταυτότητας ως ταξιδιωτικών εγγράφων, βρίσκει τη λύση του.

Με το άρθρο 40 του προσφάτως φηφισθέντος νόμου 4609/2019 προβλέπεται: “Για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τους επαγγελματίες οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, τους σπουδαστές των ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών και για τους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης εκδίδεται δελτίο ταυτότητας, ίσης αποδεικτικής ισχύος με τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ως ταξιδιωτικού εγγράφου. Τα ειδικά δελτία ταυτότητας που έχουν ήδη εκδοθεί διατηρούν την αποδεικτική τους ισχύ εωσότου αντικατασταθούν από τα νέα.”.