Συνεδριάζει η Δημοτική Τοπική Κοινότητα της Αλεξανδρούπολης

800

Ανακοίνωση

Σας καλούμε να προσέλθετε την  ΔΕΥΤΕΡΑ    22/04/2019 και ώρα 18:00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας  Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 ) για συζήτηση των  θεμάτων  της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

Ενημερώσεις

  1. Γνωμοδότηση για παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα για την επέκταση αυτού. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος)
  2. Γνωμοδότηση για την Ονοματοδοσία τμήματος της Περιφερειακής οδού. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)