Επέρχονται κυκλοφοριακές αλλαγές στις Φέρες στην οδό Μ. Αλεξάνδρου

1483

Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 88/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης επέρχονται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη των Φερών:

  1. Αμφιδρόμηση της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με τις οδούς Αθανασίου Διάκου, Παλαιολόγου και 25ης Μαρτίου έως και τη συμβολή της με την Πλατεία Ελευθερίας.
  2. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα ισχύουν από την Πέμπτη 11-4-2019 και ώρα 09:00.