Πως θα αξιοιποιήσει τα απόβλητα της Αλεξανδρούπολης η ΔΕΥΑΑ προς όφελος όλων

904

Η ΔΕΥΑΑ έχοντας θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, έχει πλήρη αντίληψη ότι η Κυκλική Οικονομία αποτελεί ευκαιρία και ανάγκη για την Ελλάδα.

Μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και έχει σαφή περιφερειακή διάσταση. Στηρίζεται στην ορθή αξιοποίηση των πόρων, στην ιδέα της ανακύκλωσης – επαναχρησιμοποίησης και στο μοντέλο της βιομηχανικής συμβίωσης. Επιδιώκει και ενθαρρύνει την χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών, προσδίδοντας μια αειφορική διάσταση στο παραγωγικό μοντέλο.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω η ΔΕΥΑΑ προχωρά σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωργίας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ στην αξιοποίηση της ιλύος από της Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Αλεξανδρούπολης και των Φερών. Η Ιλύς Βιολογικού Καθαρισμού (ΙΒΚ) αποτελεί ένα πολύτιμο υλικό, το οποίο βρίσκει πολυάριθμες χρήσεις.

Μεταξύ αυτών, πολύ σημαντική είναι η αξιοποίησή της για γεωργικούς σκοπούς. Η παραπάνω χρήση μπορεί αφενός να αντικαταστήσει πλήρως ή εν μέρει τα ανόργανα χημικά λιπάσματα που χρησιμοποιούν οι αγρότες και  αφετέρου να εμπλουτίσει το έδαφος με οργανική ουσία, η οποία συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της γονιμότητάς του.

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!

Τα προσδοκόμενα αποτελέσματα της συνεργασίας είναι:

  • Η μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, λόγω μείωσης της χρήσης λιπασμάτων
  • Η αύξηση της γονιμότητας των εδαφών, λόγω αύξησης της οργανικής τους ουσίας
  • Η αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών
  • Η ύπαρξη μιας αρχικής μελέτης αξιοποίησης της ιλύος, με βάση την οποία ο Δήμος θα μπορούσε να διεκδικήσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση διαφόρων έργων που σχετίζονται με την ιλύ.