Εισήγηση Ν. Γκαρά του νομοσχεδίου για τη γεωθερμία και που ωφελεί τον Έβρο

834

Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τη γεωθερμία με εισηγήτρια τη Νατάσα Γκαρά

Ολοκληρώνεται η διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, τη σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις

Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί το πλαίσιο διαχείρισης της γεωθερμικής ενέργειας της χώρας κι επίσης ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, αναβαθμίζει το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) σε Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και παράλληλα ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν σε χωροταξικά, πολεοδομικά και ενεργειακά ζητήματα.

Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, τόνισε ότι σε γενικό πλαίσιο το νομοσχέδιο  με την απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, προσπαθεί να δώσει μια τεράστια ώθηση στον κλάδο της γεωθερμίας,  σε έναν κλάδο, δηλαδή, στον οποίο η χώρα έχει τεράστιο δυναμικό, σημαντικά γεωθερμικά πεδία που παραμένουν χρόνια ολόκληρα ανεκμετάλλευτα και γενικά προωθεί την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επίσης, το σχέδιο νόμου θεσμοθετεί την ίδρυση μιας νέας δημόσιας γεωλογικής αρχής, της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, εκσυγχρονίζοντας παράλληλα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και διευρύνοντας τις αρμοδιότητες σε ζητήματα γεωλογικών κινδύνων, προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας.

Σχετικά με τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των υφιστάμενων δικτύων διανομής φυσικού αερίου από τις δραστηριότητες παραγωγής προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, η κ. Γκαρά τόνισε ότι με το μοντέλο που επελέγη διασφαλίζεται ισοδύναμα ο ανταγωνισμός και οι προοπτικές επενδύσεων, καθώς διασφαλίζεται πλήρως η διατήρηση του δημόσιου ελέγχου επί του στρατηγικής σημασίας μονοπωλίου του Εθνικού Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Σημαντικές είναι οι διατάξεις  με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΔΕΠΑ, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των εταιριών, να συνάψουν συμβάσεις αορίστου χρόνου κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης ώστε να επιλυθεί ένα από τα βασικά τους προβλήματα και να καταργηθεί πλέον το εργολαβικό καθεστώς που είναι εντελώς ξένο προς την ιδεολογίας αυτής της Κυβέρνησης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά και σε μια ακόμη σειρά ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, που αφορούν ενεργειακά ζητήματα, όπως οι ρυθμίσεις για τις οικοδομικές άδειες των αιολικών, τη χρήση ενεργειακού συμψηφισμού από ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, τα φωτοβολταϊκά και τις ενεργειακές κοινότητες, τα παρατηρητήρια υδρογονανθράκων, ενώ εξειδικεύεται η ρύθμιση για απαγόρευση των σχιστολιθικών πετρελαίου και αερίου.

Μια από τις πιο σημαντικές από τις λοιπές διατάξεις στο τελευταίο μέρος του νομοσχεδίου είναι αυτή που ορίζει τιμή αναφοράς για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με προσαύξηση επί της μεσοσταθμικής τιμής των δημοπρασιών της ίδιας τεχνολογίας της περασμένης χρονιάς ύψους. Συγκεκριμένα, 5% για εγκατεστημένη ισχύ έως 500 kW και 10% για σταθμούς Ενεργειακών Κοινοτήτων με εγκατεστημένη ισχύ έως 1 MW. Η ρύθμιση αυτή αφορά και στα αγροτικά φωτοβολταϊκά.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το νομοσχέδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την περιοχή του Έβρου, γιατί ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για  την ανάπτυξη του γεωθερμικού δυναμικού τόσο της χώρας, όσο και της περιοχής μας. Με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου θα ενεργοποιηθούν έργα που θα στηρίξουν ενεργειακά τους κατοίκους του νομού, τον αγροτικό κόσμο, θα συμβάλλουν στη θέρμανση όλων των Δημοτικών κτιρίων και θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος σε πλήθος δραστηριοτήτων.