Ο Βαγγέλης Λαμπάκης ευχαριστεί όσους … δεν τον πίστεψαν για το σφαγείο των Φερών

859

Ακολουθεί το δελτίο τύπου στο οποίο ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ευχαριστεί όσους δεν πίστευαν την ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής του Δημοτικού Σφαγείου Φερών

Δημοσιοποιούμε με το παρόν τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Μαρτίου 2019 που αφορά τον διαγωνισμό για την Κατασκευή του Δημοτικού Σφαγείου Φερών, μετά την αποπεράτωση των τευχών δημοπράτησης και τον πίνακα αντιστοιχιών.

Ευχαριστώ όσους ΔΕΝ με πίστεψαν και σέβομαι και εκτιμώ όσους περίμεναν πιστεύοντας σε εμένα και τους συνεργάτες μου.

Συνεχίζουμε!

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης

  Καλούνται λοιπόν τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 05/03/2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (7η), για συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα:

  1. Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία της παρ.1 του άρ.50 του ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης), για την υλοποίηση του έργου  «Εγκατάσταση  Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)