Θράκη: Σημαντική ημερίδα με Σύγχρονες Απόψεις για την Οδική Ασφάλεια

1382

Τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί στη Νομοθεσία της χώρας σειρές κειμένων που προέρχονται από:

  • Την προώθηση της γνώσης του μηχανικού και την εξειδίκευσή της σε συγκεκριμένους τομείς.
  • Την υποχρέωση από μέρους της χώρας ένταξης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο.
  • Την εξέλιξη των αναγκών της κοινωνίας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των ανωτέρω, αποτελούν οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων σε θέματα επιπέδου ασφάλειας οδών (οι γνωστές ΟΜΟΕ-ΣΑΟ). Η εμπλοκή πολλαπλών πλαισίων όπως εγκύκλιοι για την εφαρμογή τύπου στηθαίων, τιμολόγια και αναθεωρήσεις, ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, ΟΜΟΕ-ΣΠΕΟ κλπ έχουν διαμορφώσει ένα πολύπλοκο πλαίσιο για την εφαρμογή σημαντικών στοιχείων ασφάλειας.

Στα πλαίσια αυτά το ΤΕΕ-Θράκης διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:

«Σύγχρονες Απόψεις για την ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Έλεγχοι – Επιθεωρήσεις – Μελέτες.

Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νίκος Ηλιού.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 08 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30

στην Κομοτηνή, στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης (Παρνασσού 6)

με ελεύθερη είσοδο.

Ημερίδα ΤΕΕ-Θράκης με τίτλο «Σύγχρονες Απόψεις για την ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» Έλεγχοι – Επιθεωρήσεις – Μελέτες

Παρασκευή 08 Φεβρουαρίου 2019

Αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης (Παρνασσού 6), Κομοτηνή

     Πρόγραμμα

  • 10:30–11.00 :  Εγγραφές – Έναρξη
  • 11:00–11:45 :  Α΄ Μέρος:  Πολιτική οδικής ασφάλειας και θεσμικό πλαίσιο.          

  Αρχές σχεδιασμού οδών. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008-96-ΕΚ

  • 11:45–12:00 :  Ερωτήσεις
  • 12:00–12:45 :  Β΄ Μέρος: Προσδιορισμός και Βελτίωση επικίνδυνων θέσεων.

  Οδική   Ασφάλεια & Σχεδιασμός Οδών ΟΜΟΕ – Λοιπές οδηγίες    και κανονισμοί

  • 12:45–13:00 :  Ερωτήσεις
  • 13:00–13:45 :  Γ΄ Μέρος: Ασφαλές σύστημα οδικής κυκλοφορίας , ανθρώπινος    

  παράγοντας και ασφαλής σχεδιασμός οδών

  • 13:45–14:15 :  Ερωτήσεις – Συζήτηση