Προσοχή! Ανακοίνωση για τους γεννηθέντες το 2003 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

1345

Για την έγκαιρη κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων των στρατευσίμων κλάσεως 2024 (γεννηθέντων το έτος 2003), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «περί στρατολογίας», όπως αυτός ισχύει σήμερα, και του άρθρου 16 του Ν.2119/93 «περί μητρώων αρρένων» παρακαλούνται οι γεννηθέντες το έτος 2003, οι οποίοι  έχουν Μ. Αρρένων στο Δήμο Αλεξ/πολης  στη Δ.E Τραϊανούπολης και στη Δ.Ε. Φερών να προσέλθουν κατά τις εργάσιμες ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα (Κύπρου 17) στην Αλεξ/πολη ή να τηλεφωνήσουν στο 2551350099 (υπεύθυνη κ. Τσερκέζη) για να δηλώσουν  τα στοιχεία της προσωπικής τους κατάστασης οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή οι πλησιέστεροι συγγενείς αυτών.

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει στις 29-03-2019.

Σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η μη προσέλευση των ενδιαφερομένων επισύρει όχι μόνο πειθαρχική αλλά και ποινική δίωξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2119/93.

                                                                           O  ΔΙΕΥΘΥΝTHΣ

                                                                     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                               

                                                                         Καδόγλου Κωνσταντίνος