Το πρόγραμμα του αναπτυξιακού συνεδρίου της ΓΑΙΑΟΣΕ στην Αλεξανδρούπολη

986