Ανακαλούνται πολλές χιλιάδες Mazda στην Ελλάδα

1628

Ανάκληση αυτοκινήτων Mazda µοντέλα Mazda2 (DE), BT-50 (UN), Mazda6 (GH), CX-7 (ER), RX-8 (SE) και CX-9 (TB) για αντικατάσταση του µετωπικού αερόσακου της πλευράς συνοδηγού

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Mazda Νοτιοανατολικής
Ευρώπης εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων Mazda µοντέλα Mazda2 (DE), BT-50
(UN), Mazda6 (GH), CX-7 (ER), RX-8 (SE) και CX-9 (TB).

Η ανάκληση αφορά σε 17.920 οχήµατα στην ελληνική αγορά, µε εύρος αριθµών πλαισίου
και ηµεροµηνίες παραγωγής ως ακολούθως:

Mazda2 (DE)
JMZ DE**** ** 100018 – 530770, 19 Ιουλίου 2007 – 3 Νοεμβρίου 2014

JM7 DE**** ** 100016 – 288037, 20 Ιουνίου 2007 – 8 Αυγούστου 2014

Mazda6 (GH)

MZ GH**** ** 100113 – 264069, 3 Αυγούστου 2007 – 29 Ιανουαρίου 2010
JM7 GH**** ** 113633 – 136255, 21 Μαΐου 2008 – 16 Οκτωβρίου 2009

RX-8 (SE)
JMZ GH**** ** 100113 – 264069, 3 Αυγούστου 2007 – 29 Ιανουαρίου 2010
JM7 GH**** ** 113633 – 136255, 21 Μαΐου 2008 – 16 Οκτωβρίου 2009

CX-7 (ER)
JMZ ER**** ** 100039 – 134185, 1 Ιανουαρίου 2007 – 12 Ιουνίου 2009
JM3 ER2939 70 101186, 4 Απριλίου 2006
JM3 ER2932 70 101188, 4 Απριλίου 2006

CX-9 (TB)
JMZ TB**** ** 100001 – 300987, 25 Ιουνίου 2008 – 9 Αυγούστου 2012
JM7 TB**** ** 100067 – 303496, 20 Σεπτεμβρίου 2007 – 12 Ιανουαρίου 2011  JM3TB38A680138196, 29 Οκτωβρίου 2007

BT-50 (UN)
MM7 UN**** ** 620551 – 898453, 16 Νοεμβρίου 2006 – 22 Μαρτίου 2011
WF0 LM**** ** 624623 – 850445, 17 Οκτωβρίου 2006 – 28 Ιανουαρίου 2010
WF0 UM**** ** 619712 – 857896, 14 Σεπτεμβρίου 2006 – 19 Μαρτίου 2010

Στα συγκεκριµένα οχήµατα, η συνεχιζόµενη έκθεση σε υψηλά επίπεδα απόλυτης υγρασίας
µπορεί να προκαλέσει την αλλοίωση της πυκνότητα του υλικού στον πυροκροτητή. Σε
περίπτωση σύγκρουσης όπου απαιτείται η ανάπτυξη του µετωπικού αερόσακου της πλευράς
συνοδηγού τότε µπορεί να µη γίνει αποτελεσµατική ανάπτυξη των αεροσάκων και οι
πυροκροτητές να θρυµµατιστούν και τα θραύσµατα τους να χτυπήσουν τον οδηγό ή άλλους
επιβάτες του οχήµατος, µε αποτέλεσµα σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο.
Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να
σχετίζεται µε το ανωτέρω θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε
να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Mazda σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει αντικατάσταση του µετωπικού αερόσακου της πλευράς συνοδηγού, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε το ∆ίκτυο εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών της Mazda, το
οποίο αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.mazda-gr.com