Γενική Συνέλευση της Οικολογικής Εταιρίας Έβρου

1034

Η προσωρινή  διοικούσα επιτροπή  της Οικολογικής Εταιρείας Εβρου  ( που συστάθηκε με την 38/31-5-2018 πράξη διαταγής του Ειρηνοδικείου Έβρου και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου    Αλεξανδρούπολης  με  αριθμό  24/02-07-2018)  καλεί  τα  μέλη  της  Οικολογικής Εταιρείας Ν Εβρου σε Γενική συνέλευση την Δευτέρα  5 Νοεμβρίου και ώρα  7μμ στα γραφεία του συλλόγου   (εργατικά  Παλαγίας)  με  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης

1) Απολογισμός  του  έργου  της  προσωρινής  διοικούσας  επιτροπή.

2) Προγραμματισμός  δράσης  της  Οικολογικής  Εταιρείας Ν. Εβρου.

3) Εκλογή  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  (7 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)

4) Εκλογή  μελών  της  Εξελεγκτικής  επιτροπής (3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά)

                                       Αλεξανδρούπολη 22-10-2018

                               Για την προσωρινή Διοικούσα επιτροπή

                               ο πρόεδρος                           ο γενικός γραμματέας

                               Γιώργος Δεμερίδης                Χρήστος Μπετσίδης