Σαμοθράκη: Με στόχο την ανάπτυξη ήπιου εναλλακτικού τουρισμού η συμφωνία Δήμου και “ΚΟΙΝΣΕΠ Βαράδες”

1004

Υπογράφτηκε χθες 6/8/2018 κατόπιν των απαιτούμενων ελέγχων νομιμότητας της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου από το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του Τοπικού Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΣΕΠ Βαράδες¨, με σκοπό την ανάπτυξη ήπιου εναλλακτικού τουρισμού στην νήσο Σαμοθράκη μέσω αναβάθμισης υποδομών του κάμπινγκ και επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών με την ανάπτυξη δράσεων που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων και στην επέκταση της περιόδου επισκεψιμότητας του νησιού.

Η σύναψη της προγραμματικής συμφωνίας με τοπικό φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 4430/2016 αποτελεί στρατηγική επιλογή του Δήμου Σαμοθράκης που αποσκοπεί στην αξιοποίηση και αναβάθμιση λειτουργίας της συγκεκριμένης υποδομής με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τον τόπο μας.