Έκτακτη αναγγελία για τους καλλιεργητές των Φερών από την ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ

1249

Η Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ της Δ.Κ. Φερών (Φέρες, Πόρος, Καβησός, Αρδάνιο, Μοναστηράκι, Δορίσκος) του Δήμου Αλεξ/πολης, έκανε αναγγελία για ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ.

Οι καλλιεργητές ΚΟΜΕΝΗΣ ΜΗΔΙΚΗΣ που έχουν υποστεί ζημία, μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Ζημίας από της 08-07-2018 έως και της 23-07-2018 στην Ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ, στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών, του Δήμου Αλεξ/πολης.

Μετά την λήξη της προθεσμίας καμία Δήλωση Ζημίας δεν γίνεται δεκτή.

Η Ανταποκρίτρια

του ΕΛΓΑ

Παπάζογλου Βασιλική