Κοινοποιήθηκαν Μεταθέσεις στρατιωτικών, σήμερα 5/7/2018

2046

Κοινοποιήθηκαν στους σχηματισμούς και τις μονάδες, μεταθέσεις Πυροβολικού.

Κοινοποιήθηκαν στους σχηματισμούς και τις μονάδες, μεταθέσεις στις Διαβιβάσεις

Κοινοποιήθηκαν στους σχηματισμούς και τις μονάδες, μεταθέσεις του Μηχανικού.

Κοινοποιήθηκαν στους σχηματισμούς και τις μονάδες, μεταθέσεις του όπλου των τεθωρακισμένων.

Οι μεταθέσεις σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr, αφορούν τους βαθμούς ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών, προερχόμενων από ΣΜΥ και ΕΜΘ.