Σουφλί: Το καλλιτεχνικό εργαστήρι «Εν Λευκώ» στις γιορτές μεταξιού 2018

2274