Σε δημοπράτηση με 5.46εκατ.ευρώ η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην Αλεξανδρούπολη

1502

Σε δημοπράτηση είναι η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποχέτευσης με αξία 5,46εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 4,4εκατ.ευρώ).

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στον οικισμό Μάκρης. Η δημοπράτηση θα λάβει χώρα στις 12 Απριλίου 2018 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18 Απριλίου 2018. Η διάρκεια των έργων είναι 24 μήνες. Αν το έργο υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους τότε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2020.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού της Μάκρης αποτελείται από δίκτυο αγωγών βαρύτητας και δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών και πέντε (5) αντλιοστάσια ακαθάρτων, θα καταλήγει δε σε Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό.

Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες SDR 41, DN 160 mm 50μ. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες SDR 41, DN 200 mm 6.000μ. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες SDR 41, DN 250 mm 1050,00 μ. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες SDR 41, DN 315 mm 700μ. Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10 atm. D 63 mm 500μ. Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10 atm. D 90 mm 300μ.
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10 atm. D 110 mm 200μ. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 DN 110 mm / ΡΝ 10 atm 750 μ. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 DN 160 mm / ΡΝ 10 atm 2.000μ. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 DN 200 mm / ΡΝ 10 atm 20μ Σωληνώσεις πιέσεως SDR 41 D160 1.200 μ..

ypodomes.com