Επίσκεψη στρατιωτικού ιατρικού κλιμακίου του 216 ΚΙΧΝΕ, στο Δορίσκο, για δωρεάν εξετάσεις

1229

Επίσκεψη ιατρικού προσωπικού του 216 ΚΙΧΝΕ, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018 από 10:00 έως 13:00Ω,
στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έναν Ιατρό ειδικότητας Γενικής Ια-
τρικής, ένα οδοντίατρο και ένα νοσηλευτή, θα βρίσκεται στο χ. Δορίσκος, για δω-
ρεάν προληπτικές υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων.