Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

1049

 Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 27.12.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 44/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  που αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γραμμένος Κουμπρίδης

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Πολύκεντρου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 31.12.2017.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας