Εγκαίνια Δημοτικού Μουσείου Σαράντα Εκκλησιών στην Αδριανούπολη (φωτογραφίες)

1087

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Μουσείο των Σαράντα Εκκλησιών στο οποίο υπάρχει αίθουσα ειδικά αφιερωμένη στην Ελληνική Κοινότητα που επιμελήθηκε το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης- Αγγελική Γιαννακίδου σε συνεργασία με τον Δήμο Kirklarelli και την ευγενική χορηγία του Δημάρχου Mehmet Siyam Kesimoglou, το Προξενείο της Ελλάδος στην Αδριανούπολη και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στην τελετή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Πρόξενος της Ελλάδος κ. Έρση Θεοχαρίδη και μέλη του Σωματείου Φίλων του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης που διοργάνωσε εκδρομή για τον λόγο αυτό.