Ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας για τις επιχορηγήσεις Συλλόγων έτους 2018. Ποιοί τις δικαιούνται

1367

Ο Δήμος Ορεστιάδας καλεί τους Συλλόγους (Πολιτιστικούς και Αθλητικούς), που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του, να καταθέσουν αίτηση, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την επιχορήγηση τους για το έτος 2018.

Στη σχετική αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις (καθαρά πολιτιστικού ή αθλητικού σκοπού και όχι θρησκευτικού) με αναλυτικό προϋπολογισμό- κοστολόγηση των εξόδων τους.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση από το Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως 19/1/2018 ημέρα Παρασκευή και θα αναφέρονται απαραίτητα το όνομα του Προέδρου και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου.