Αλεξανδρούπολη: Ας φέρουμε ξανά το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών

899
Μία δράση του Πολυκοινωνικού του Δήμου Αλεξανδρούπολης που πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους μας