Δημήτρης Δεντσίδης: Ένας «ερασιτέχνης της ενημέρωσης», Λέει μια ιστορία για το νερό

2004

Με απλά λόγια, ήρεμα και απλά… για να καταλαβαινόμαστε!

 

Δευτέρα 03 Ιουλίου 2017, Διδυμότειχο

Για επτά ημέρες ένα μεγάλο τμήμα της πόλης του Διδυμοτείχου και ορισμένοι διπλανοί οικισμοί ταλαιπωρήθηκαν με την πλήρη έλλειψη πόσιμου νερού, που προκάλεσε δικαιολογημένα δυσφορία και αγανάκτηση στους δημότες. Το νερό είναι αγαθό και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στερείται αναίτια από κανέναν.

Εγώ ο Δημήτρης, ένας «ερασιτέχνης της ενημέρωσης», ………… Παρακολούθησα όλα αυτά που έγιναν, είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε ιντερνετικά από τις διάφορες ανακοινώσεις,  συναντήθηκα με αρκετά άτομα του δήμου, της ΔΕΥΑΔ, αλλά και με πολλούς δημότες και συζήτησα για τα μεγάλα προβλήματα που προέκυψαν.

Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Αυτό που λέω πάντα… «Να ρωτάμε». Θα ήθελα να αναφέρω τι έμαθα σε ορισμένα από αυτά που μας απασχολούν σήμερα,… με απλά λόγια, ήρεμα και απλά… για να καταλαβαινόμαστε:

Διευκρινήσεις για το ειδικό τέλος 80% στους λογαριασμούς νερού

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1069/80 «Ειδικόν τέλος δια την μελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως. 2.Στην § 3 του άρθρου 43 του Ν. 2065/92 3.Τέλος στην § 3 του άρθρου 26 που αναφέρεται σε λειτουργικά θέματα ΟΤΑ του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α΄ αρ. φυλ. 102/01-05-2002).

Δηλαδή με τους Ν. 1069/80, 2065/92 και 3013/02, η ισχύς του ειδικού τέλους παρατάθηκε για 10 έτη συν 10 έτη συν 10 έτη, ήτοι για 30 συνολικά έτη από την επομένη της σύστασης της κάθε ΔΕΥΑ.

Βάσει των ανωτέρω νόμων και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ΔΕΥΑΔ συστάθηκε το 2005, η επιβολή του ειδικού τέλους 80% αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του επομένου της σύστασης της επιχείρησης έτους, που για την ΔΕΥΑΔ  είναι το έτος 2006 και τελειώνει το 2026 η για πολλούς νομικούς το 2036 κατά ελάχιστο.

1)Η επιβολή Φ.Π.Α. στον λογαριασμό νερού και ειδικότερα στο ειδικό τέλος 80% γίνεται σύμφωνα με τον Ν.2859/2000 και αφορά την πολιτεία και όχι την ΔΕΥΑΔ.
2)Όπως δε γίνεται κατανοητό, η ΔΕΥΑΔ εφαρμόζει αυτό που λέει η νομοθεσία.

 

Διευκρινήσεις για την Αποχέτευση στους λογαριασμούς νερού

«Τέλος χρήσης υπον 80% * επι αξίας κατανάλωσης νερού». Είναι το τέλος χρήσης αποχέτευσης όσων είναι συνδεδεμένοι με το βιολογικό καθαρισμό. Είναι δηλαδή άλλο πράγμα από το ειδικό τέλος 80% του νερού.

 

Τιμολογιακή πολιτική ΔΕΥΑΔ

Πίνακας -1

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται:

  • Με το ειδικό τέλος ύδρευσης 80%.
  • Με τέλος αποχέτευσης 80% στην αξία νερού.
  • Με Φ.Π.Α. 13% στην τιμή του νερού
  • Με Φ.Π.Α. 24% στο πάγιο, στο ειδικό τέλος
  • Με Φ.Π.Α. 24% στην συντήρηση υδρομέτρου και στο τέλος αποχέτευσης

Η επιχείρηση εφαρμόζει την τρίμηνη καταμέτρηση για την κατανάλωση ύδρευσης – αποχέτευσης περιόδου από Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο.

 

Λογαριασμοί ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΔ – Ά τριμήνου 2017.

Στους λογαριασμούς Α΄ τριμήνου 2017, παρουσιάστηκε το εξής πρόβλημα: 1) Τον μήνα Ιανουάριο 2017, οι καταμετρητές συνεργάτες της ΔΕΥΑΔ, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που υπήρχαν τον συγκεκριμένο μήνα, δεν μπόρεσαν να καταγράψουν τους μετρητές των ρολογιών ύδρευσης, για την κατανάλωση του Δ΄ τριμήνου 2016. 2) Χρησιμοποιήθηκαν κατά προσέγγιση, αλλά μικρότερες ποσότητες κυβικών νερού, από τις αληθινές, που έχει το κάθε ρολόι ύδρευσης. 3) Τον μήνα Απρίλιο καταγράφηκαν οι πραγματικές ποσότητες κατανάλωσης.

Αποτέλεσμα όλως αυτών ήταν, να παρουσιαστούν αυξημένοι λογαριασμοί στα περισσότερα νοικοκυριά του δήμου, γιατί σύμφωνα με τον πίνακα-1, υπολογίστηκαν στην ανάλογη κλίμακα. Σε κάθε περίπτωση μου είπαν ότι η ΔΕΥΑΔ, στο επόμενο τρίμηνο κατανάλωσης, θα επανέλθει διορθωτικά σε όποιους λογαριασμούς υπάρχουν λάθη.

 

 

Προβλήματα ύδρευσης εδώ και μια εβδομάδα στο Διδυμότειχο

Προβλήματα ύδρευσης αντιμετωπίζουν εδώ και μια εβδομάδα τα νοικοκυριά του Διδυμοτείχου στις δυσμενέστερες υψομετρικά ζώνες του δικτύου ύδρευσης.

Καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας συνεργεία της ΔΕΥΑΔ με την συνεργασία εξωτερικών συνεργατών, εργάστηκαν καθημερινά και για πολλές ώρες, για την αποκατάσταση της υδροδότησης. Αυτό συμβαίνει γιατί:

Ο κεντρικός αγωγός  Φ315 Βάλτος-Παταγή-Λαγός-Διδυμότειχο, που κατασκευάστηκε το 2006-2008, παρουσιάζει συνεχή σπασίματα σε μια χιλιομετρική απόσταση 4 χιλιομέτρων, που καθιστά δύσκολη την γρήγορη επιδιόρθωση των βλαβών. Ταυτόχρονα 1) 20 περίπου βλάβες του εσωτερικού δικτύου, 2) η μεγάλη χρήση νερού για άλλες χρήσεις, επιβαρύνουν την υπάρχουσα κατάσταση.

 

Σχεδιασμός / Μελέτες και διορθωτικές κινήσεις για τα προβλήματα ύδρευσης

Μου τόνισαν ότι, παρόλα τα περιορισμένα οικονομικά της επιχείρησης, το δύσκολο οικονομικό τοπίο που βρισκόμαστε, αλλά και η μεγάλη έλλειψη από προσωπικό, έχουν δρομολογηθεί μια σειρά από έργα και παρεμβάσεις, που είναι βέβαιο θα περιορίσουν αισθητά, τα μεγάλα προβλήματα. Τι γίνεται σήμερα:

1) Γρήγορη υποστήριξη των έργων που έχουν εγκριθεί: α) «Βελτίωση ύδρευσης πόλης Διδυμοτείχου και οικισμών» και β) «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, Σιταριάς, Καρωτής, Ελληνοχωρίου, Θυρέας και Λαγού» του Δήμου Διδυμοτείχου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη  2014-2020.

2)Προσπάθεια αντικατάστασης στο επόμενο χρονικό διάστημα, του προβληματικού δικτύου Βάλτου-Παταγής-Λαγός-Διδυμότειχο, στο σημείο των τεσσάρων χιλιομέτρων που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα με σωλήνες ύδρευσης 3ης γενιάς, όπως αυτό που πραγματοποιήθηκε στους Ψαθάδες το 2015.

3)Χρησιμοποίηση υποστηρικτικής πρόσθετης ποσότητας νερού από την γεώτρηση που υπάρχει στο Πραγγί για την χρήση της πόλης του Διδυμοτείχου.

4)Είσπραξη ανεξόφλητων οφειλών.

5)Εντοπισμός των παράνομων υδρομέτρων στο Διδυμότειχο και στους οικισμούς.

Μελέτες που υλοποιούνται

“Βελτίωση της ύδρευσης της πόλης και των οικισμών του Διδυμοτείχου΄΄

Τα έργα αυτά είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, αλλά τελευταία στιγμή, λόγω έλλειψης πόρων, μας τα “παγώσανε” και ξανα-εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ με κάποιες τροποποιήσεις.

Οι ΑΔΑ είναι ΩΜΤΠ7ΛΒ-ΑΟ9  και 7ΒΑΜ7ΛΒ-ΩΗΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A4%CE%A07%CE%9B%CE%92-%CE%91%CE%9F9?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%92%CE%91%CE%9C7%CE%9B%CE%92-%CE%A9%CE%97%CE%96?inline=true

Το έργο «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, Σιταριάς, Καρωτής, Ελληνοχωρίου, Θυρέας και Λαγού» και φυσικά είναι στο site της περιφέρειας και όχι στου Δήμου. Μέσα στις αποφάσεις φαίνεται και η περιγραφή των έργων. ‘

Εως 15 Ιουλίου 2017 θα έχουν δημοσιευτεί οι προκηρύξεις των έργων στο “procurement” και στο site του Δήμου, (για το μεν πρώτο έχουμε πάρει προέγκριση δημοπράτησης, για το δε δεύτερο την αναμένουμε), και η δημοπράτηση θα γίνει μετά από 22 τουλάχιστον μέρες, άρα τον Αύγουστο (δεν μπορούν να δημοπρατηθούν μαζί τα έργα)
Όσο για το Πύθιο, το μεγαλύτερο κομμάτι του Ρηγίου και των εκτός ορίων έχει γίνει, απομένει το δύσκολο είναι αλήθεια, Πύθιο. Από πλευράς οικονομικού αντικειμένου, έχει πιστοποιηθεί το 35% (αν και έχει πραγματοποιηθεί μεγαλύτερο ποσοστό εργασιών, χονδρικά 50%.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A4%CE%A07%CE%9B%CE%92-%CE%91%CE%9F9?inline=true

 

Για να εγκριθεί από το ΕΣΠΑ μελέτη χρειάζεται ώριμη μελέτη, όχι πρώτα εγκρίνονται και μετά γίνεται η μελέτη, αυτά δε γινόταν ούτε στο Γ΄ ΚΠΣ.

Για το ένα είμαστε έτοιμοι για δημοπράτηση για το άλλο αναμένουμε εντός της εβδομάδας έγκριση (για δημοπράτηση, όχι της μελέτης, αυτή έχει εγκριθεί από πέρσι, απλά από τότε έχει αλλάξει τρεις φορές ο νόμος).

Έχουμε τελειώσει από τις μελέτες έως το τελικό στάδιο (αυτά δηλαδή που θα δώσουμε στους εργολάβους που θα θελήσουν να κάνουν την προσφορά, το χαρτί που θα γράψουν επάνω την έκπτωση που είναι το τελευταίο που κάνει μια τεχνική υπηρεσία όταν θέλει να κάνει μια μελέτη), εκτός εάν μας βγάλει « καμία παρατήρηση» η Περιφέρεια.

Η Διαχειριστική Αρχή (που ανήκει στην περιφέρεια), ξέρει πολύ καλά σε τι βαθμό ετοιμότητας είμαστε.

Πόσες ΔΕΥΑ εκτελούν έργα και παρουσιάζουν απορροφήσεις στο ΕΣΠΑ;

Μελέτες σε «αναμονή»

Η ΔΕΥΑΔ έχει (8) οχτώ στον αριθμό μελέτες, οι οποίες, δεν έχει κατατεθεί καμία από αυτές για χρηματοδότηση γιατί: 1) Χρήματα στην περιφέρεια δεν υπάρχουν για να χρηματοδοτηθούν, 2)Το υπάρχων προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και της ΔΕΥΑΔ δεν επαρκεί για να “τρέξει” ταυτόχρονα τόσα έργα.

 

Η επόμενη ημέρα

Η επόμενη ημέρα μας βρίσκει όλους σε αναμονή για τις πρωτοβουλίες και τα έργα που θα υπάρξουν, βελτιώνοντας την υπάρχουσα κατάσταση.

Αφού γίνουν οι απαραίτητες παραπάνω διορθωτικές κινήσεις, οι δημότες θα ήθελαν επίσης να γίνουν:

1)Πλήρη καταγραφή – Χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης. Να σημειωθεί ότι αυτή την στιγμή η ΔΕΥΑΔ δεν διαθέτει κανένα έγγραφο-χάρτη, που να δείχνει αναλυτικά το σύστημα ύδρευσης στο Διδυμότειχο.

2)Να παρουσιαστεί επιτέλους στους δημότες, ένα «πόρισμα εμπειρογνωμόνων» ύδρευσης για το τι έχει γίνει στην ύδρευση από το 1990 μέχρι σήμερα.

3)Να ζητηθεί μεγαλύτερη βοήθεια από το κεντρικό κράτος για μια γενναία έκτακτη χρηματοδότηση.

 

Είναι για τον τόπο μας ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο με συντονισμένες δράσεις και κυρίως συνεργαζόμενοι και μονιασμένοι πρέπει να κερδίσουμε.

Οι κάτοικοι του δήμου Διδυμοτείχου δικαιούνται καλύτερη ποιότητα ζωής.

 

Ένας «ερασιτέχνης της ενημέρωσης»

Δημήτρης Δεντσίδης

Δημότης του Έβρου

 

*

Σε διάρκεια μιας ημέρας… συγκεντρώθηκε το παραπάνω υλικό.