Ένας μαυρόγυπας απο το Δάσος της Δαδιάς βρέθηκε στα Καρπάθια Όροι και ξανγύρισε. Δείτε το ταξίδι.

2089

Ένας νεαρός ταξιδιάρης Μαυρόγυπας αποφάσισε να απολαύσει το τριήμερο της Πρωτομαγιάς στα Καρπάθια! Ξεκίνησε το μακρύ του ταξίδι στις 24 Απριλίου και σε 2 μόλις ημέρες είχε περάσει τα σύνορα της Ρουμανίας, για να επιστρέψει στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου στις 5 Μαϊου.
Είναι γνωστό ότι οι Μαυρόγυπες μπορούν να διανύσουν πολύ μεγάλες αποστάσεις αναζητώντας τροφή. Άλλωστε, οι συχνές επισκέψεις τους στη γειτονική Βουλγαρία επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται Μαυρόγυπας από τη Δαδιά να διανύει τόσο μεγάλη απόσταση, καθώς πέρυσι τέτοιον καιρό ένα άτομο είχε βρεθεί κοντά στην Άγκυρα στην Τουρκία. Παρ’ όλα αυτά τέτοιες μεγάλες μετακινήσεις δε σταματούν να μας εκπλήσσουν, καθώς δε θεωρούνται συνηθισμένες.
Το ταξίδι της νεαρής «Έλενας», όπως έχει ονομαστεί ο Μαυρόγυπας αυτός, έγινε γνωστό χάρη στους δορυφορικούς πομπούς που τοποθετήθηκαν το περασμένο Φθινόπωρο. Οι πομποί αυτοί μας δίνουν τη δυνατότητα να παρατηρούμε με ακρίβεια τις μετακινήσεις των πουλιών, έτσι ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα και να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζει το απειλούμενο αυτό είδος.

Οι πομποί τοποθετήθηκαν στους Μαυρόγυπες από το Φορέα Διαχείρισης, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Conservation of Black and Griffon vultures in the cross-border Rhodopes mountains» (LIFE RE-VULTURES), στο οποίο συμμετέχει ως εξωτερικός συνεργάτης και το οποίο χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (LIFE NATURE). Το πρόγραμμα LIFE RE-VULTURES προωθεί τη διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας με στόχο την αύξηση και την εδραίωση των πληθυσμών του Μαυρόγυπα και του Όρνιου στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE RE-VULTURES πατήστε: https://www.rewildingeurope.com/life-vultures/

Το ταξίδι του μαυρόγυπα 

A young wandering Black vulture decided to enjoy a week in the Carpathians! It started its long journey on 24th April and in 2 days only it crossed the Romanian border, to return to the Dadia-Lefkimi-Soufli Foreat National Park on 5th May.
It is known that Black Vultures can travel very long distances searching for food. This fact is confirmed by their frequent visits to Bulgaria, while it is not the first time a Back vulture from Dadia travels such a long distance, as last year one individual was found in Ankara. However, such trips keep surprising us, as they are not usual.
The journey of young “Helena”, as this Black Vulture was named, became known due to the satellite transmitters mounted last Autumn. These transmitters give us the opportunity to observe the bird movements in detail, to better know and understand their needs and the threats this threatened species might be facing.
The satellite transmitters were mounted on the Black Vultures by the Management Body, under LIFE project «Conservation of Black and Griffon vultures in the cross-border Rhodopes mountains» (LIFE RE-VULTURES), in which it participates as a subcontractor and that is 75% funded by the European Commission (LIFE NATURE). The project LIFE RE-VULTURES promotes the cross-border cooperation between Greece and Bulgaria, aiming at the increase and establishment of the Black- and Griffon Vulture populations in South-Eastern Europe.
For more information on the project LIFE RE-VULTURES click:
https://www.rewildingeurope.com/life-vultures/