Παρουσίαση βιβλίου “Φορεσιές Της Θράκης 1&2”.

1133