Χάρτα Πολιτιστικών Δράσεων θα δημιουργήσει η Περιφέρεια ΑΜΘ

1104

Με ετήσιο προγραμματισμό για τη χρηματοδότηση δράσεων στην Παιδεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Την ανάγκη να υπάρξει οργάνωση και συντονισμός των δράσεων στον τομέα  Παιδεία-Πολιτισμός-Αθλητισμός από την περιφέρεια ΑΜΘ, τόνισε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Πρόεδρος  της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Ελένη Δημούδη, σε εισήγησή της προς το περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ. «Δεν πιστεύω στις πολυδάπανες εκδηλώσεις θεάματος, άλλωστε κάτι τέτοιο είναι πλέον απαγορευτικό δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης της χώρας, αλλά και της Περιφέρειας» σημείωσε η Αντιπεριφερειάρχης, τονίζοντας πως χρειάζονται ουσιαστικές δράσεις που κινούνται στη βάση του σεβασμού της αισθητικής αλλά και της ιστορίας του τόπου μας. «Ο πολιτισμός άλλωστε είναι ο πυλώνας στον οποίο στηρίζεται η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, άρα μπορεί και πρέπει να συμβάλλει σε μία νέα αναπτυξιακή και δημιουργική πορεία του τόπου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε δε πως οι εκδηλώσεις πρέπει να έχουν έντονο το χρώμα της ταυτότητας της περιοχής και να επιτυγχάνεται η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και να αποτελούν σημαντικό μέσο ανάδειξης και προβολής μίας περιοχής και των τοπικών προϊόντων της με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας. «Ήδη», τόνισε, «οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην ΠΑΜΘ με τα μέσα που διαθέτουν, προσπαθούν με ποικίλες εκδηλώσεις να διατηρήσουν την παράδοση και τη λαογραφία, να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά και να διαμορφώσουν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα». Με δεδομένη τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου σε πολλές εκδηλώσεις, η κ. Δημούδη θεωρεί πως θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα με στόχο την οργάνωση τους σε πιο ολοκληρωμένη βάση, το συνδυασμό τους και με άλλες δραστηριότητες της τοπικής ζωής και οικονομίας και την προβολή τους για την προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών.

Οι προτάσεις της κ. Δημούδη έτυχαν αποδοχής από το σύνολο του περιφερειακού συμβουλίου, με τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο να επισημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχουν δύο ή τρείς μεγάλες εκδηλώσεις σε κάθε Περιφερειακή ενότητα, χωρίς όμως να αγνοούνται και οι μικρότερες δράσεις από αξιόλογους συλλόγους.

Κλειδί ο έγκαιρος σχεδιασμός

Ένας καλά μελετημένος και έγκαιρος συνολικός πολιτιστικός σχεδιασμός, θα βοηθήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να πετύχει τους στόχους της, όμως η πρακτική που ακολουθούνταν μέχρι τώρα, της πληθώρας εκδηλώσεων και δράσεων χωρίς σχεδιασμό αλλά ανάλογα με τις προτάσεις που καταθέτουν οι φορείς μέσα στο χρόνο, δεν προσφέρει πάντα ποιοτικές εκδηλώσεις αλλά δημιουργεί και σημαντικά διαδικαστικά προβλήματα. Για αυτό και η Αντιπεριφερειάρχης θεωρεί πως ο άρτιος και έγκαιρος σχεδιασμός και προγραμματισμός των πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διοργάνωση ποιοτικά αναβαθμισμένων και ελκυστικών εκδηλώσεων, που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν μια θετική εικόνα για την Περιφέρεια μας, καθιερώνοντας την και ως σημαντικό πολιτιστικό προορισμό.

Ο περιφερειάρχης πρότεινε για το επόμενο έτος να ξεκινήσει έγκαιρα ο σχεδιασμός του πολιτιστικού προγράμματος της ΠΑΜΘ, ο οποίος θα περιλαμβάνει λιγότερες αλλά αξιόλογες δράσεις, με χαρακτηριστικά την ποιότητα, την ανταποδοτικότητα και την αναβάθμιση του πολιτιστικού χάρτη της Περιφέρειας.

Αναφορικά με το διαδικαστικό σκέλος, ο σχεδιασμός μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις που εμπίπτουν στους στόχους, τις αρχές και τις προδιαγραφές, τις οποίες ως Περιφέρεια θα έχουν θέσει εξαρχής και θα προέρχονται από τις ίδιες τις Περιφερειακές Ενότητες ή από πολιτιστικούς φορείς. Η ΠΑΜΘ κάθε έτος μέσω των Περιφερειακών Ενοτήτων, μπορεί να απευθύνει κάλεσμα στις αρχές Σεπτεμβρίου προς τις τοπικές κοινωνίες για να καταθέτουν εγκαίρως και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου) τις προτάσεις τους, οι οποίες στη συνέχεια θα αξιολογούνται και από αυτές θα επιλέγονται οι αρτιότερες, οι πιο ενδιαφέρουσες και οι πραγματοποιήσιμες βάσει των υπαρχουσών δυνατοτήτων.

Άλλωστε, πλεονέκτημα του έγκαιρου προγραμματισμού είναι ότι οι διάφορες προγραμματισμένες εκδηλώσεις μπορούν να διαφημιστούν και να προωθηθούν με τα κατάλληλα μέσα (με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας και της συμμετοχής).

Όλες οι προτάσεις φορέων που θα επιλεγούν, θα αποτελούν τον ετήσιο πολιτιστικό σχεδιασμό της ΠΑΜΘ, που θα εντάσσεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα, σημείωσε η κ. Δημούδη, που μάλιστα πρότεινε προτάσεις που θα κατατίθενται εκπρόθεσμα, να μη γίνονται δεκτές για το επόμενο έτος, εκτός αν αφορούν συνέδρια ή και δράσεις – εκδηλώσεις πανελλαδικής εμβέλειας ή πολύ σημαντικές εκδηλώσεις.

Τι θα περιλαμβάνεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσεων

Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσεων της κάθε ΠΕ προτείνεται να συμπεριλαμβάνονται θεσμοθετημένες δράσεις σε συνδιοργάνωση με άλλους φορείς σε θέματα
Πολιτισμού – Αθλητισμού, θεσμοθετημένες ή συνεχιζόμενες δράσεις της Π.Α.Μ.Θ, καθώς και προτάσεις ανά θεματική κατηγορία, όπως θέατρο, ποίηση, ζωγραφική, χορός, μουσική και άλλες.

Κατόπιν θα γίνεται αξιολόγηση των δράσεων, με σεβασμό στην αυτονομία των φορέων. Προϋπόθεση βέβαια είναι η δραστηριότητα των εν λόγω φορέων να εναρμονίζεται με τις προτεραιότητες της πολιτιστικής πολιτικής που τίθεται από την ΠΑΜΘ, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει και ως κίνητρο για αρκετούς πολιτιστικούς φορείς, ώστε να προβούν σε μια καλύτερη οργάνωση των δράσεων τους και να βελτιώσουν τις προτάσεις τους.

Σε ό,τι αφορά τις συνδιοργανώσεις – δράσεις στις οποίες θα συμμετέχει η ΠΑΜΘ, οι προτάσεις που θα κατατίθενται, θα πρέπει να πληρούν μια σειρά από ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, όπως να είναι δυναμικές και καινοτόμες, να καλύπτουν όλους τους τομείς, να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και να συμβάλλουν στην πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη, προβάλλοντας τον πολιτισμό, την ιστορία, τα τοπικά ήθη και έθιμα αλλά και να αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας.

Ανάδειξη των πολιτιστικών θεσμών σε κάθε ΠΕ

Με δεδομένο ότι οι δράσεις της ΠΑΜΘ έχουν ως στόχο τη δημιουργία θετικού ισοζυγίου στον πολιτισμό, αφήνουν παρακαταθήκη και αποτελούν πηγή γνώσης και πληροφόρησης, η Αντιπεριφερειάρχης θεωρεί πως θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση και στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεσμών που ήδη υλοποιούνται με επιτυχία ανά ΠΕ και έχει εμπράκτως αποδειχθεί ότι αποτελούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας. Για αυτό και ζήτησε να εντοπιστούν και να αναδειχθούν οι αντίστοιχοι θεσμοί της κάθε ΠΕ ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο κύρος και να εδραιωθούν στις συνειδήσεις όλων των κατοίκων της ΠΑΜΘ, αλλά και των επισκεπτών.

Στόχος είναι να καλύπτουν όλο το χρονικό και τοπικό εύρος, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, και να καταφέρουν να συγκρατούν τον πληθυσμό στα όρια της Περιφέρειας μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία της πολυπόθητης περιφερειακής συνείδησης.

Σύσταση τομέα, αλλά και συνεργασία με τους Αντιπεριφερειάρχες

Με την κοινή ανοιχτή πρόσκληση που απευθύνουν σε όλους τους φορείς της ΠΑΜΘ στοχεύουν να υιοθετήσουν μια κοινή και ενιαία, κατά το δυνατόν, πολιτική στην υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων και να υλοποιήσουν βήμα βήμα την καλύτερη οργάνωση και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δράσεων της Περιφέρειας μας προκειμένου να δημιουργήσουν μία θετική ενιαία δημόσια εικόνα όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Επίσης επιθυμούν να επιτύχουν την καθόλα επιτακτική ανάγκη της γνωριμίας και του συντονισμού όλων των υπαλλήλων της ΠΑΜΘ, που απασχολούνται στον τομέα του πολιτισμού για την αναζήτηση κοινών λύσεων και προτάσεων, που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις ΠΕ, με την κ. Δημουδη μάλιστα να προτείνει, σε ενδεχόμενο κατάρτισης νέου Οργανογράμματος,  την σύσταση ενός τμήματος Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού υπό την «ομπρέλα» της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης ή ακόμα καλύτερα μια Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού, που με την κατάλληλη στελέχωση, θα συμβάλει καταλυτικά στη σύζευξη της δημόσιας διοίκησης και της πολιτιστικής πολιτικής.

Η κ. Δημούδη προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα προτείνοντας το τμήμα αυτό να μπορεί να επεξεργαστεί με τον θεματικό και τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και την επιτροπή ανάπτυξης, τη «Χάρτα των Πολιτιστικών Δράσεων» κάθε έτους, να προτείνει κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να αξιολογούνται τα αποτελέσματα των δράσεων, να ελέγχει και να επικαιροποιεί την χαρτογράφηση του πολιτιστικού πεδίου (Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων).

Αναγκαίος ο ενιαίος τρόπος προβολής

Τέλος η κ. Δημούδη ζήτησε να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος προβολής του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής μας με έγκυρα στοιχεία που θα επικαιροποιούνται διαρκώς και με μια πιο σύγχρονη και ελκυστική μορφή, καθώς και μια πιο συστηματοποιημένη προώθηση του συνόλου του προϊόντος.

Ιδιαίτερα σημαντικό, θεωρεί και το να γίνεται κάθε έτος ή διετία, ανάλογα με τον σχεδιασμό, να πραγματοποιείται απολογισμός και έλεγχος της αποτελεσματικότητας των δράσεων, με απτά στοιχεία, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την ανατροφοδότηση του σχεδιασμού και την βελτιστοποίηση του για το επόμενο έτος