Οι δύο περίοδοι των εορταστικών αδειών του Πάσχα για το στρατιωτικό προσωπικό

3497
Τα στελέχη λοιπόν άρχισαν να προγραμματίζουν τις άδειες τους ώστε να περάσουν τις άγιες μέρες του Πάσχα κοντά  στους οικείους τους.

Οι δύο περίοδοι που μπορούν να επιλέξουν ανάλογα και με τις υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων που ανήκουν και είναι ομολογουμένως αυξημένες είναι οι παρακάτω:

1η περίοδος: Από 8 Απριλίου 2017 εώς και 18 Απριλίου 2017

2η περίοδος: Από 20 Απριλίου 2017 εώς και 1 Μαίου 2017.

Σημειώνεται πως η 19 Απριλίου είναι η κοινή μέρα όπου όλα τα στελέχη θα είναι εντός της μονάδας τους.