Η απόφαση για τις 1.000 προσλήψεις σε στρατό, ναυτικό και αεροπορία,βγήκε το ΦΕΚ

1230

Εκδόθηκε χθές σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών για τον καθορισμό και την κατανομή σε στρατό ξηράς, αεροπορία και ναυτικό των 1.000 οπλιτών που θα προσληφθούν για διάρκεια δύο ετών

Σύμφωνα με την απόφαση ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων (ΟΒΑ) κατά το έτος 2017 και για βραχεία περίοδο δυο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, ορίζεται ως εξής:

α. Σε εξακόσιους (600) για το Στρατό Ξηράς.

β. Σε διακόσιους (200) για το Πολεμικό Ναυτικό.

γ. Σε διακόσιους (200) για την Πολεμική Αεροπορία.

Η απόφαση για την πρόσληψη των εν λόγω οπλιτών λήφθηκε σύμφωνα με την απόφαση με την από 27-12-2016 βεβαίωση οικονομικής επιβάρυνσης των Διευθύνσεων Οικονομικού των ΓΕΣ, ΓΕΑ και ΓΕΝ.

Από τις παραπάνω προσλήψεις προκαλείται σύμφωνα με την απόφαση ααπάνη ύψους 6.747.332 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2017, που θα καλυφθεί από τις δεσμευθείσες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για τα επόμενα τρία έτη, η δαπάνη ανέρχεται στα 7.934.892 ευρώ για το έτος 2018, 8.118.924 ευρώ περίπου για το έτος 2019 και 5.390.801 ευρώ περίπου για το έτος 2020 και θα καλύπτεται με την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους υπόψη Κ.Α.Ε.

Η πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί άμεσα από τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού. Να υπενθυμίσουμε ότι οι προσλήψεις θα γίνουν με τον θεσμό ΟΒΑ (Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης) και αφορά όσους υπηρετούν τώρα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή έχουν απολυθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

πηγή