Αλεξανδρούπολη: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση για την 10.03.2017

1056
Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  10/03/2017  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα :

 

 • Αιτήσεις-Ενημερώσεις (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την λήψη δανείου ποσού 3.620.607.80€ με Φ.Π.Α. για την  αντικατάσταση συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών και λαμπτήρων με φωτιστικά και λαμπτήρες πράσινης τεχνολογίας τύπου LED» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Συγκρότηση Επιτροπών (Α) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, (Β) Επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών, και (Γ) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ελαστικών- ανταλλακτικών και εργασιών οχημάτων- μηχανημάτων έργων για το έτος 2017, για συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4412/2016 (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Εξέταση αίτησης του Μαυρίδη Ιορδάνη του Δημητρίου για μεταβίβαση κυριότητας Δημοτικού οικοπέδου στον Άβαντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Ορισμός λογιστή για την ενημέρωση των βιβλίων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ΔΕΠΕΑ  ΑΕ για τις χρήσεις 2007 έως 2014 (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα « Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης), για την ¨Ανάπτυξη της βέλτιστης γεωργικής πρακτικής για την καλλιέργεια των οσπρίων στη Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης¨(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και σχεδίου της με θέμα «∆ιερεύνηση δυνατοτήτων χρήσης 3D Laser Scanner στην τεκµηρίωση οικοδοµικών ιστορικών συνόλων και συµβολή στην ανάδειξη-αξιοποίησή τους στην Ανατ. Μακ.-Θρακ: ψηφιακή διερεύνηση, τεκµηρίωση και ανάδειξη των µνηµείων Τραϊνούπολης» ¨(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Ορισμός μέλους στην επιτροπή για την πλήρωση  με επιλογή μίας (1) θέσης  Δικηγόρου  με  σχέση  έμμισθης  εντολής  στο  Δήμο Αλεξανδρούπολης   και   ορισμός γραμματέα αυτής   (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 • Τροποποίηση της 445/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Τροποποίηση της 155/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα “Τροποποίηση της 642/2015 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά την “Αναγκαιότητα Συνέχισης συνεργασίας με την ΑμΚΕ ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ – Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας – Πλέγμα Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών”, για την ανανέωση των Δομών Φτώχειας, ως προς τη διάρκεια της συνεργασίας  ( Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)
 • Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση Δημαρχιακού κτιρίου Φερών» ( Εισηγ. :κ. Κουκουράβας Γ.)
 • Ορισμός επιτροπής  οριστικής παραλαβής για το έργο «Αγροτική οδοποιία  Δ.Ε. Φερών»  (Εισηγ. :κ. Κουκουράβας Γ.)
 • Παράταση  συμβατικού  χρόνου έργου «Κατασκευή νέων ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων  Αλεξ-πολης» ( Εισηγητής :κ. Κουκουράβας Γ.)
 • Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 , Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Μάκρης, Αύρας Ν. Έβρου ( Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 • Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Α΄ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 • Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Β΄ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 • α)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στο Δέλτα του Έβρου στο Τουριστικό Κέντρο Φερών (Κέντρο Πληροφόρησης Φερών) από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου β) Ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης. (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
 • Αποδοχή –καταβολή οφειλών της ΚΔΕΤΑΦ στους : α) Σταυρίδη Μιλτιάδη, β) Λούδου Πασχαλίνα, Περιφάνη Χρυσάνθη (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημ.)
 • Έγκριση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 2017 και διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 • Έγκριση δαπανών  μετακίνησης του Δημάρχου  στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας στις 28/2/2017 ( Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 • Έγκριση δαπανών  μετακίνησης του Δημάρχου  στη Αθήνα   στη 1/3/2017 ( Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 • Έγκριση δαπανών  μετακίνησης του Ουζουνίδη Γεωργίου  στην Αθήνα  στις 22/2/2017 ( Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 • Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στη Μόσχα και στη διοικητική περιοχή Βίμποργκσκι του Δήμου της Αγίας Πετρούπολης από 14 έως 19 Μαρτίου 2017( Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)