Μέχρι το Μάιο η προκήρυξη του Εξοικονομώ κατ’ Οίκον

1215

Εντός του α’ εξαμήνου του 2017 αναμένεται η προκήρυξη του νέου «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Αυτό προκύπτει, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, με βάση το σχεδιασμό του, που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

Στο νέο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 θα υπάρχουν νέοι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί, κυρίως όσον αφορά τον ενεργειακό στόχο, και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο. Κατά συνέπεια όπως αναφέρει θα πρέπει να ακολουθηθεί νέα διαδικασία υποβολής αίτησης, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες υπαγωγής της αίτησής τους στο νέο πρόγραμμα.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο ερώτησης που υπέβαλαν οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη και Κατερίνα Παπακώστα σχετικά με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε γνωστά τα ακόλουθα:

Στην Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μέσω δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας αναδεικνύονται ως βασική προτεραιότητα. Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα και την εξειδίκευση αυτών, οι διαθέσιμοι πόροι για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες ανέρχονται σε περίπου 292,2 εκ. €, σε όρους δημόσιας δαπάνης (248,1 εκ. € από το ΕΠΑΝΕΚ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και 44,1 εκ. € από τα ΠΕΠ – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα).

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τους παράγοντες της αγοράς αλλά και λοιπούς συντελεστές του Προγράμματος, προχωράει στις βελτιώσεις που απαιτούνται προκειμένου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εκ μέρους των πολιτών να γίνει απλούστερη, η συνολική διαδικασία ταχύτερη καθώς και να δίνεται η δυνατότητα αίτησης στο Πρόγραμμα χωρίς υποχρεωτική λήψη δανείου.

Στόχος του νέου Προγράμματος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής τελικών εκταμιεύσεων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέριμνα ώστε οι προδιαγραφές και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος να πληρούν τους κανόνες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης που επιβάλλει το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.

Σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί το Υπουργείο, οι όροι του νέου Προγράμματος θα αναπροσαρμοστούν στη λογική της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και θα διασφαλίζεται παράλληλα ότι οι πόροι θα αφορούν αφενός στους πολίτες που δεν μπορούν από μόνοι τους να χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, αφετέρου στις πιο ενεργοβόρες κατοικίες, δηλαδή αυτές που απαιτούν μεγάλα ποσά για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών. Επίσης, στο νέο Πρόγραμμα θα υφίσταται μέριμνα ώστε να αποκλείονται οι υπερτιμολογήσεις, οι εισαγωγές μη πιστοποιημένων προϊόντων καθώς και η μαύρη εργασία.

Ο σχεδιασμός του νέου Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την προκήρυξη του, η οποία αναμένεται εντός του Α’ εξαμήνου του 2017.

Στο νέο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 θα υπάρχουν νέοι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί, κυρίως όσον αφορά τον ενεργειακό στόχο, και νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ακολουθηθεί νέα διαδικασία υποβολής αίτησης, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες υπαγωγής της αίτησής τους στο νέο πρόγραμμα.

agronews.gr