Νέα Προκήρυξη: 300 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ (Ειδικότητες)

1115

Η ΕΥΔΑΠ προσλαμβάνει μέσω ΑΣΕΠ 300 άτομα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η προκήρυξη θα εκδοθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Το alfavita θα δημοσιεύσει  κατευθείαν την προκήρυξη.Μπορείτε να παρακολουθείτε ΑΣΕΠ  και ΕΥΔΑΠ όλες τις εξελίξεις με την πορεία των προσλήψεων

Οι προσλήψεις θα γίνουν στις παρακάτω ειδικότητες και αριθμό θέσεων:

ΥΕ εργάτες 75,
ΥΕ αποθηκάριοι 5,
ΔΕ μηχανολόγοι 5,
ΔΕ ηλεκτρολόγοι 15,
ΔΕ τεχνίτες αυτοκινήτων 3,
ΔΕ δομικών έργων 12,
ΔΕ οδηγοί C κατηγορίας 25,
ΔΕ οδηγοί C, D κατηγορίας 5,
ΔΕ γραμματείς 5,
ΔΕ καταμετρητές 25,
ΔΕ φύλακες 20,
ΔΕ προσωπικό Η/Υ 2,
ΤΕ πολιτικοί μηχανικοί 12,
ΤΕ τοπογράφοι μηχανικοί 1,
ΤΕ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 3,
ΤΕ ηλεκτρονικοί μηχανικοί 3,
ΤΕ μηχανολόγοι μηχανικοί 2,
ΤΕ προγραμματιστές 3,
ΤΕ διοικητικοί 2,
ΤΕ οικονομικοί 15,
ΠΕ διοικητικοί 5,
ΠΕ οικονομικοί 15,
ΠΕ στατιστικοί 1,
ΠΕ αναλυτές προγραμματιστές 5,
ΠΕ χημικοί μηχανικοί 2,
ΠΕ πολιτικοί μηχανικοί 20,
ΠΕ τοπογράφοι μηχανικοί 1,
ΠΕ μηχανολόγοι μηχανικοί 4,
ΠΕ ηλεκτρονικοί μηχανικοί 2,
ΠΕ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 7.

Η προκήρυξη αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να εκδοθεί σε ΦΕΚ όπου και θα γίνει γνωστή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του ΑΣΕΠ με την γνωστή διαδικασία υποβολής τακτικού προσωπικού.

πηγή