Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας της Αλεξανδρούπολης

1168

Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας της Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε στη νέα διεύθυνση Σκρα 1 και σας ενημερώνει για τη συνέχιση των υπηρεσιών:

 

  • Συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων
  • Ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων
  • Ειδικής διαπαιδαγώγησης
  • Λογοθεραπείας

για το σχολικό έτος 2016-2017.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και η ένταξη των οικογενειών γίνεται με κριτήρια οικονομικά και κοινωνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο τηλέφωνο:

 25510 – 51856

καθημερινά 10:00 – 18:00

 

Σε σχέση με το ζήτημα της αποσαφήνισης του εισοδηματικού ορίου των οικογενειών που εντάσσονται στα Κέντρα με βάση το Φ.Ε.Κ. 414 22/02/2013 ορίζεται ως ακολούθως:

Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.

Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.

III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400 €.

Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.

Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία

67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό