Το έθιμο “Πουρπούριδες” αναβίωσε απο το Λαογραφικό Σύλλογο “Τα Δίδυμα Τείχη”

432

Το έθιμο Πουρπούριδες αναβίωσε απο το Εκπολιτιστικό Λαογραφικό σύλλογο “Τα Δίδυμα Τείχη” στο Ισαάκιο Έβρου, αυτές οι κινήσεις κρατούν ζωντανή την Λαογραφία του τόπου μας..

Το έθιμο "Πουρπούριδες" αναβίωσε απο το Λαογραφικό σύλλογο "Τα Δίδυμα Τείχη"

 

Το έθιμο "Πουρπούριδες" αναβίωσε απο το Λαογραφικό σύλλογο "Τα Δίδυμα Τείχη"

Το έθιμο "Πουρπούριδες" αναβίωσε απο το Λαογραφικό σύλλογο "Τα Δίδυμα Τείχη"

nil