ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

2137
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΧΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
 ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ
ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ
ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ